ผ่าตัดหุ้มคลิตอริส

คลิสตอริส (Clitoris) ส่วนหนึ่งของอวัยวะเพศผู้หญิงที่ตั้งอยู่เหนือท่อปัสสาวะ โดยปกติมีขนาดไม่เกิน 1 เซนติเมตรในผู้ใหญ่ หรือ ไม่เกิน 9 มิลลิเมตรสำหรับเด็กผู้หญิง สามารถลดขนาดของคลิสตอริสที่มีขนาดใหญ่ลงจากปกติด้วยวิธีศัลยกรรมผ่าตัดหนังหุ้มคลิสตอริส

ผ่าตัดหุ้มคลิตอริส เป็นการศัลยกรรมแก้กลีบ การแก้ขนาด และพื้นที่หนังหุ้มคลิตอริส ที่ช่วยปรับปรุงคืนสภาพความสาว ตกแต่งหนังหุ้มให้มีความสวยงาม และบริเวณช่องคลอดเป็นระเบียบ ซึ่งขั้นตอนแก้เนื้อเยื่อหนังหุ้มคลิตอริส คือ การศัลยกรรมขนาดเล็กบริเวณอวัยวะเพศหญิง นอกจากนี้ยังมีการศัลยกรรมแคมเล็ก และศัลยกรรมช่องคลอดอีกมากมาย

หนึ่งในเทคนิคที่ใช้ในการแก้กลีบหุ้มคลิตอริส คือ การตัดเนื้อเยื่อหนังหุ้มที่บริเวณคลิตอริสออก ด้วยการผ่าตัดเฉพาะเพื่อรักษาหนังหุ้มให้เป็นเส้นตรงแบ่งกลางโดยยึดบริเวณคลิตอริสเป็นหลัก นอกจากนี้ หนังหุ้มคลิตอริสยังมีปัญหาแบบอื่นได้ เช่น การตัดเนื้อเยื่อหนังหุ้มที่ทับซ้อนกันยุ่งเหยิงมั่วไปหมด ซึ่งจะทำให้เกิดรอยแผลแผลขนานไปตามความยาวของอวัยวะเพศหญิงหน่อยๆ ค่ะ

การศัลยกรรมแก้หนังหุ้มคลิตอริส บางครั้งจะรวมไปถึงการผ่าตัดลิ่มบริเวณหนังที่ขยายตัว ทำให้ต้องศัลยกรรมแคมเล็กด้วย กรณีที่มีการขยายตัวออกมาภายนอก ซึ่งก็จะช่วยในการแก้หนังหุ้มคลิตอริสได้ดีขึ้น

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด

เป็นการผ่าตัด เพี่อลดขนาด ลดความหนา หรือลดความยาวของ หนังหุ้มคลิตอริส ส่วนใหญ่มักทำการผ่าตัดร่วมกับ การผ่าตัดแคมเล็ก หรือ การผ่าตัด ตกแต่งทางศัลยกรรมจุดซ่อนเร้นชนิดอื่น ๆ

 • เข้าพบแพทย์เพื่อรับการปรึกษา เพื่อซักประวัติและตรวจภายใน หลังการตรวจภายใน ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการอธิบาย เกี่ยวกับสภาพก่อนการผ่าตัดของ หนังหุ้มคลิตอริส ข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัด
 • การให้ยาระหว่างการผ่าตัด รายละเอียดเกี่ยวกับการพักฟื้นหลังการผ่าตัด รวมทั้งรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด
 • แพทย์จะอธิบายเกี่ยวกับ ความเสี่ยงและ ภาวะแทรกซ้อนทั่วไปของการผ่าตัด ได้แก่ ภาวะเลือดออก, ภาวะแผลติดเชื้อ, ภาวะแผลแยก, ความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด, การแพ้ยาหรือสารอื่นๆ ที่ใช้ในการผ่าตัด การเกิดเชื้อราในช่องคลอด และภาวะแทรกซ้อนจำเพาะของการผ่าตัด ได้แก่การผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น, แผลผ่าตัดมีรอยแผลเป็น, มีติ่งเนื้อส่วนเกิน หรือหนังหุ้มคลิตอริส 2 ข้างไม่เท่ากัน
 • ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดจึงต้องงดน้ำและอาหาร ก่อนทำการผ่าตัดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยงในการสำลักเศษอาหาร ในระหว่างหรือหลังจากการทำผ่าตัด
 • หากมีโรคประจำตัว หรือมีประวัติการแพ้ยากรุณาแจ้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

ผู้ที่ไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดหุ้มคลิตอริส

 • ไม่แนะนำทำการผ่าตัด ในผู้ต้องการผ่าตัดที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • และในกรณีที่ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ที่ไม่ได้แจ้งแฟนหรือคู่สมรส ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาความไม่เข้าใจกัน ในการงดการมีเพศสัมพันธ์หลังการผ่าตัด
 • รวมทั้งผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดต้องไม่ตั้งครรภ์

ข้อจำกัดในการผ่าตัด

ไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ และความพึงพอใจในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคนได้ทั้งหมด เนื่องจากผลการผ่าตัดส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับ โครงสร้างพื้นฐานเดิมของผู้เข้ารับการผ่าตัด

ความเสี่ยงในการผ่าตัด

ความเสี่ยงในการผ่าตัด

 • บริเวณที่ทำการผ่าตัด มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากภาวะเลือดออกผิดปกติ ในระหว่างผ่าตัดหรือหลังการผ่าตัดได้ เนื่องจาก หนังหุ้มคลิตอริส เป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดค่อนข้างมาก ซึ่งภาวะเลือดออกผิดปกติ อาจพบได้ประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 แต่เป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตราย ดังนั้นผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มแอสไพริน หรือกลุ่มยาลดการแข็งตัวของเลือด 10-15 วัน ก่อนหรือหลังการผ่าตัด
 • อีกทั้งบริเวณที่ทำผ่าตัดมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน จากภาวะแผลแยกได้เนื่องจากในการผ่าตัดชนิดนี้จะมีการใช้ไหมเส้นเล็กเย็บแผล ซึ่งแรงกดของไหมเส้นเล็กที่เย็บแผลผ่าตัดจะน้อยกว่าไหมเส้นใหญ่ ทำให้หลังผ่าตัดเมื่อแผลหายดีแล้ว แผลผ่าตัดจะดูเรียบกว่า หรือไม่มีรอยเย็บให้สังเกตเห็น แต่อาจทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดแผลแยก แล้วทำให้มีเลือดออกผิดปกติได้ ดังนั้นผู้เข้ารับการผ่าตัด ควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำเป็นประจำ ในช่วง 1-2 วันแรกหลังการผ่าตัด
 • เนื่องจากแผลผ่าตัดอยู่บริเวณที่อับชื้น รวมทั้งอยู่ใกล้ทางเดินปัสสาวะและทางเดินอุจจาระ ซึ่งมีแบคทีเรียชนิดต่าง ๆ ที่อาจให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อได้ ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อ โดยการฉีดยาปฏิชีวนะก่อนการผ่าตัด และการรับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบหลังการผ่าตัด

ผลลัพธ์หลังผ่าตัดที่สมบูรณ์

การผ่าตัดที่สมบูรณ์แบบ จะทำให้บริเวณแคมช่องคลอดมีความยืดหยุ่น ซึ่งคนไข้มีความพึงพอใจผู้กับผลลัพธ์หลังผ่าตัดเป็นส่วนมาก และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนต่ำ  ผู้หญิงที่เข้ารับการผ่าตัดมีความคาดหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือ ด้วยการลบส่วนที่ไม่พึงประสงค์และทำให้เจ็บปวดได้ออกไป หลังผ่าตัด บริเวณอวัยวะเพศหญิงของสาว ๆ สวยงามมากขึ้น และใช้งานได้ดีมากขึ้นด้วย

By WorldGymBowie.com

ดูแลจุดซ่อนเร้น โดยการ ศัลยกรรม จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น รีแพร์กระชับช่องคลอด ช่วยดูแลจุดซ่อนเร้น ไม่ให้มีกลิ่น และสิ่งสกปรก